ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง เปิดให้บริการและงดเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ และโบราณสถานที่อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรทุกแห่ง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔
จำนวนผู้เข้าชม 249