สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดโครงการ "อบรมพัฒนาความรู้ด้านพุทธศิลป์ล้านนาเพื่อการนำเที่ยว รุ่นที่ ๓
วันที่ประกาศ : 03/12/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 62

วันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านพุทธศิลป์ล้านนาเพื่อการนำเที่ยว รุ่นที่ ๓  ภายใต้หัวข้อการอบรมภาคเช้าในหัวข้อเสน่ห์เชียงใหม่ ๗๒๕ ปี ๒๕ สุนทรีย์แห่งพุทธปฏิมา โดยได้รับเกียรติจาก นางสาว เปรมกมล ธีโรภาส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานเปิดงานฯ ณ ห้องประชุม หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่  ส่วนในภาคบ่ายเป็นการไหว้สาพระเจ้าเก้าวัด คือ วัดประสาท วัดพระสิงห์ วัดศรีเกิด วัดชัยพระเกียรติ วัดช่างแต้ม วัดเจดีย์หลวง วัดดวงดี วัดเชียงหมั้น และวัดดับภัย วิทยากรโดย ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ กวิณี นักประวัติศาสตร์โบราณคดีล้านนาไทย ทั้งนี้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙