สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดกิจกรรมถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 03/12/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 93

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดกิจกรรมถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมี นายณรงค์  เหล็กสมบูรณ์  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วม ณ ห้องวารสารและหนังสือพิมพ์ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่