ราคากลางเรื่อง จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ กรมศิลปากร (จำนวนเงิน 700,000บาท)
วันที่ประกาศ : 15/11/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 58