กิจกรรม " Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 24/11/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 259

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ร่วมกันทำความสะอาดห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หลังปิดบริการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ และเตรียมความพร้อมบริการนักท่องเที่ยวต่อไป


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.