สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
วันที่ประกาศ : 15/11/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 189