ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายฯ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2564
วันที่ประกาศ : 04/11/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 549