โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผาที่มีแหล่งผลิตภายในประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าชม 244Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.