โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผาที่ได้จากแหล่งเรือจมพนม-สุรินทร์
จำนวนผู้เข้าชม 236Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.