ประกาศอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบสัมภาษณ์คัดเลือกได้ เพื่อการจ้างจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (กองทุนโบราณคดี) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 28/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 613