ตู้พระธรรม บนฐานสิงห์เขียนลายนาคคาบ ครุฑคาบ ออกเถา เทพนม เทพรำ ภาพคน สัตว์ ลายกนกเปลวเครือเถา (อย.๒๒)
วันที่ประกาศ : 22/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 73


ฝีมือช่าง :          สมัยอยุธยา
ประวัติ :             เดิมอยู่วัดจันทารามวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร
ลักษณะลาย :    ตู้ลายรดน้ำ กนกเปลวเครือเถา นาคคาบ ครุฑคาบ ออกเถาหัวนาค หัวครุฑ หัวนก หัวคชสีห์ ออกเถาเทพพนมครึ่งตัว เทพรำครึ่งตัว เคล้าภาพคน สัตว์ สัตว์หิมพานต์ ภาพจับ ภาพเทวดายืนโดดเดี่ยวและภาพเล่าเรื่อง
                         ด้านหลัง  เป็นประตูตู้ทำด้วยกระจก ซึ่งทำขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เพื่อใช้
เปิดปิดแทนด้านหน้าเป็นการป้องกันมิให้ภาพลายทองหมอง
            เสาขอบตู้  ๔ ด้าน ตกแต่งลายที่มุมเสาขอบตู้ด้วยลายรักร้อยบัวร้อย มีลายกาบพรหมสิงห์และกาบพรหมศรเป็นที่สุดตอนบนและตอนล่าง
            ขอบบน ขอบล่าง  ๓ ด้าน คือด้านหน้า ด้านข้าง ขวา ซ้าย ตกแต่งด้วยลายประจำยามลูกฟักก้ามปู เหนือลายบัวรวน ด้านหลังลงทองทึบ
           ท้องไม้  มีเส้นขอบบัวคั่นกลาง ตัวลวดบัวตกแต่งด้วยลายรักร้อยบัวร้อย ท้องไม้ประดับกระจกสีขาว ๔ ด้าน
           ฐานสิงห์  ตกแต่งเหมือนกัน  ๔ ด้านคือ บัวหลังสิงห์ลงทองทึบที่ปากสิงห์ และจมูกสิงห์จำหลักไม้นูนต่ำ ลายกนกผักกูด และจำหลักลายน่องสิงห์เป็นขอบนอก ที่มุมเท้าสิงห์ ๔ ด้านจำหลักนูนต่ำเป็นรูปกาบเท้าสิงห์ ลวดลายที่ฐานสิงห์ทั้งหมดลงทองทึบ
           ด้านในของบานประตูตู้ขวาซ้าย  ตกแต่งเป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ดอกลอยบนพื้นรักแดงเรียงเป็นแถวตลอดเนื้อที่