ตู้พระธรรม เป็นตู้เท้าคู้เขียนลายกนกเปลว เครือเถา ครุฑคาบ นาคคาบ ออกเถาหัวครุฑ หัวนาค เคล้าภาพสัตว์นก กระรอก ลิง เป็นต้น ภาพจับ และภาพเล่าเรื่อง มโหสถชาดก (กท.๒๗๑)
วันที่ประกาศ : 22/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 211

กท.๒๗๑  ตู้เท้าคู้  (เลขที่เดิม ๒๖๕)กท.๒๗๑
 ตู้เท้าคู้  (เลขที่เดิม ๒๖๕)

ฝีมือช่าง  สมัยรัตนโกสินทร์

ประวัติ  สมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติ

ลักษณะลาย   ตู้ลายรดน้ำ กนกเปลวเครือเถา ครุฑคาบ นาคคาบ ออกเถา หัวครุฑ หัวนาค เคล้าภาพสัตว์ นก กระรอก ลิง เป็นต้น ภาพจับ และภาพเล่าเรื่อง มโหสถชาดก   ด้านหลัง เป็นประตูตู้ทำด้วยกระจก ซึ่งทำขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เพื่อใช้เปิดปิดแทนด้านหน้า เป็นการป้องกันมิให้ภาพลายทองหมอง ส่วนอื่น ๆ ของตู้ ได้แก่ เสาขอบตู้ ขอบบน ขอบล่าง ท้องไม้ และเชิงตู้ ทั้งหมด ลงรักดำทึบ
เสาขอบตู้ ๓ ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง ขวา ซ้าย ตกแต่งด้วยลายรักร้อยพุ่มข้าวบิณฑ์ใบเทศ มีลายกรวยเชิงเป็นที่สุด ตอนบน และตอนล่าง
ขอบบน ขอบล่าง ๓ ด้าน ตกแต่งด้วยลายหมอนทองเหนือลายบัวรวน
ท้องไม้ ๓ ด้าน ประทับกระจกสีขาว สลับเขียว ลายดอกซีกดอกซ้อน
เชิงตู้ ทำเป็นรูปปากสิงห์ สืบต่อลงไปเป็นขาตู้ ซึ่งทำเป็นรูปเท้าคู้ ตกแต่งด้วยลายก้านขดดอกพุดตานตลอดเต็มเนื้อที่ มีรูปหน้าสิงห์ อยู่ที่มุมขาตู้ ๓ ด้าน

ตู้พระธรรม เป็นตู้เท้าคู้ เขียนลายกนกเปลว

เครือเถา ครุฑคาบ นาคคาบ ออกเถาหัวครุฑ

หัวนาค เคล้าภาพสัตว์ นก กระรอก ลิง เป็นต้น

ภาพจับ และภาพเล่าเรื่อง มโหสถชาดก (กท.๒๗๑)

ศิลปะ รัตนโกสินทร์

ไม้ ลายรดน้ำ

สูง ๑๕๙ ซม. กว้าง ๙๕ ซม.

สมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติManuscript Cabinet on bent-legged stand with a one to-one fighting scene and scenes from the Mahosatha jataka, garuda's and naga's heads biting the stems, garuda's head, naga's head and figures of animals, birds, squirrels, monkeys and a trellis of flame motif

and scrolling vine patterns (BK.271, 265] Rattanakosin style

Lacquered and gilded wood and The decorative technique called

Lai Rot Nam (splashed water pattern)

(Thai: Lai Rot Nam)

H. 159 cm. W. 95 cm.

Custodian: National Library, Bangkok