ตู้พระธรรม บนฐานแบบขาหมูเขียนลายต่างๆ เช่น ลายก้านขด ลายรักร้อยพุ่มข้าวบิณฑ์ลายกรวยเชิง เป็นต้น (อย.๑๔)
วันที่ประกาศ : 22/09/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 83


ฝีมือช่าง :          สมัยอยุธยา
ประวัติ :             เดิมอยู่วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร  กรุงเทพมหานคร
ลักษณะลาย :    ตู้ลายรดน้ำ 
                          เสาขอบตู้  ด้านหน้าและด้านข้างขวาซ้าย เขียนลายก้านขด ด้านหลังเขียนลายรักร้อยพุ่มข้าวบิณฑ์และลายกรวยเชิง
            เสาขาตู้  เขียนลายกรวยเชิงอีกลักษณะหนึ่ง ประกอบด้วยลายประจำยามลูกฟักก้ามปู ลายขนาบ ลายช่อเชิงท้องและลายประจำยามรัดอก อยู่ภายใต้ซุ้มหรือดูคล้ายใบเสมาซึ่งมีเชิงล่างเขียนเป็นกาบเท้าสิงห์
           ขอบบน ขอบล่าง  ลบเลือนมากโดยเฉพาะด้านหน้าลบเลือนหมด ลวดลายที่ปรากฏอยู่บ้าง เขียนเลียนแบบลายเกลียวอยู่เหนือลายบัว
           เชิงตู้  ด้านหน้าและด้านหลังหลุดหายไปคงเหลือแต่ด้านข้างขวาซ้ายเท่านั้น ซึ่งทำเป็นรูปรวงผึ้ง      มีปลายด้านบนจรดกันตรงกึ่งกลาง ด้านข้างขวาซ้ายตกแต่งด้วยลายกนกเปลวเถาเลื้อยเคล้าภาพเขนยักษ์บนแผ่นรูปรวงผึ้งละ ๑ ตน ส่วนด้านข้างขวาเขียนรูปบุรุษ มีทรงผมแบบชาวยุโรปบนแผ่นรูปรวงผึ้งละ ๑ คน พื้นหลังของภาพบุรุษทั้งสองเขียนลายกนกเปลวเครือเถาเลื้อย
 


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.