โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ตอน จารึกคาถาเยธัมมา
จำนวนผู้เข้าชม 321