ใบเสมาสลักภาพพุทธประวัติ ตอน โสตถิยพราหมณ์ถวายหญ้าคา
จำนวนผู้เข้าชม 310

องค์ความรู้ เรื่อง ใบเสมาสลักภาพพุทธประวัติ ตอน โสตถิยพราหมณ์ถวายหญ้าคา 
จัดทำโดย สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น