มัทนะพาธา หรือ ตำนานแห่งดอกกุหลาบ
จำนวนผู้เข้าชม 592

องค์ความรู้ของกลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
เรื่อง มัทนะพาธา หรือ ตำนานแห่งดอกกุหลาบ

จัดทำโดยนางสาววกุล มิตรพระพันธ์ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ
กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์