แผ่นเงินดุนรูปธรรมจักร จากเมืองโบราณกันทรวิชัย
จำนวนผู้เข้าชม 325