บรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายการใช้งานแอปพลิเคชันของหอสมุดแห่งชาติ"
วันที่ประกาศ : 16/07/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 276

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ น.ส.สุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ, นางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ และน.ส.พิมพา สุธัญญาวัชชัย บรรณารักษ์ชำนาญการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายการใช้งานแอปพลิเคชันของหอสมุดแห่งชาติ" ภายใต้โครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธี และนายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวรายงาน