เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 14/07/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 249

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๖๔ คน โดยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.