ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อนำผลการสอบไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
วันที่ประกาศ : 05/07/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 643