ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ : 22/06/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 555

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF: