ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง เลื่อนกำหนดวันประเมิน ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2564 (รอบที่ 2)
วันที่ประกาศ : 22/01/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 870