ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และเจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 11/01/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 1113

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF: