ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2564 (การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง)
วันที่ประกาศ : 11/01/2564 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 851