ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และเจ้าพนักงานธุรการ เปิดรับสมัคร ๒๓ - ๒๕ พ.ย. ๖๓
วันที่ประกาศ : 23/11/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 1131