ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อนำผลการสอบไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
วันที่ประกาศ : 17/11/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 605