ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องปัรับอากาศ จำนวน ๑๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 10/11/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 555