ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างราคาโครงการบูรณะอุโบสถวัดคลึงคราช ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 12/11/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 543