กองโบราณคดี ประกาศเรื่อง รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 09/11/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 806