ประกาศอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบสัมภาษณ์คัดเลือกได้ เพื่อการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ประกาศ : 24/08/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 1120