ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกและวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
วันที่ประกาศ : 20/08/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 1124

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF: