งานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 473

องค์ความรู้ เรื่อง งานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำโดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี