ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป)
จำนวนผู้เข้าชม 715