ประติมากรรมดินเผารูปคนจูงลิง
จำนวนผู้เข้าชม 873

องค์ความรู้ เรื่อง ประติมากรรมดินเผารูปคนจูงลิง จัดทำโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง