ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักหอสมุดแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 18/10/2562 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 692