"พระจิตรลดา" พระพิมพ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงสร้าง
จำนวนผู้เข้าชม 861

องค์ความรู้ เรื่อง "พระจิตรลดา" พระพิมพ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงสร้าง
เรียบเรียงโดย นางสาวเบญจพร สารพรม ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี