กรมศิลปากรกับการสร้างอนุสาวรีย์
จำนวนผู้เข้าชม 767