การจัดสร้างเรือพระที่นั่ง (จำลอง) ขนาดมาตราส่วน ๑ : ๒
จำนวนผู้เข้าชม 470