ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาพระราชวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
วันที่ประกาศ : 31/03/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 408

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF: