ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกอาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1 รายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 31/03/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 506