...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ธาตุบึงบอน จารึกภาษาเวียดนามในลุ่มแม่น้ำมูลตอนล่าง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้เรื่อง "ใบเสมาที่พบจากการขุดค้นวัดกู่สุวรรณวนาราม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตามรอยเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เสด็จตรวจราชการหัวเมืองมณฑลนครราชสีมา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ เรื่อง "จารึกวัดจงกอ"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พาไปชม จารึกจิตรเสนที่ช่องเขาตะโก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เมืองนครราชสีมา 555 ปี มีเรื่องเล่า ตอนที่ 1 "..เรื่องเล่าก่อนมีทางรถไฟในบันทึกฝรั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กู่บ้านหัวสระ ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
จารึกขุนศรีไชยราชมงคลเทพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ปราสาทพนมวัน ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตามรอยสยามมกุฎราชกุมาร ทอดพระเนตรโบราณสถาน...เมืองนครราชสีมา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานกู่พราหมณ์จำศีล ตำบลนางรำ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานปราสาทบ้านหนองขี้เหล็ก ตั้งอยู่บ้านหนองขี้เหล็ก ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กู่แดงบ้านกุดยาง ร่องรอยวัฒนธรรมเขมรโบราณบนเส้นธารวัฒนธรรมต้นลำน้ำชี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
“ที่เลี้ยงสัตว์โคกตำไรเงือบ” ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
"....โนนหนองกราด : แหล่งผลิต เกลือสินเธาว์โบราณ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย กับ ปริศนา ? โครงกระดูกช้าง พบใหม่! แห่ง อำเภอด่านขุนทด..."
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานปราสาทภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานปราสาทวัดโคกปราสาทประชานุรักษ์ ตั้งอยู่ในที่พักสงฆ์วัดโคกปราสาทประชานุรักษ์หรือวัดโคกปราสาทใต้ ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สิมวัดบ้านซิน สิมลาว การขยายตัวของกลุ่มวัฒนธรรมล้านช้างเข้าสู่พื้นที่วัฒนธรรมอยุธยา-รัตนโกสินทร์ ในโคราช
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ปราสาทแก้ว หรือ ปราสาทพระปืด #คันธกุฎีแบบล้านนาในเขตเขมรป่าดง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ปราสาทโคกงิ้วหรือปราสาทโคกปราสาท ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ปราสาทตำหนักไทร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ปราสาทบ้านโคกปราสาท ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การสำรวจเพื่อการออกแบบบูรณะโบราณสถานประเภทหิน และโบราณสถานประเภทอาคารอุโบสถ(สิม)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การสำรวจภาพลายเส้นใบเสมาบ้านกุดโง้ง ใบเสมาบ้านกุดโง้ง ตั้งอยู่ที่บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การสำรวจศิลปกรรมประเภทแกะสลักหินทรายบนทับหลัง โบราณสถานประเภท อโรคยาศาล..."ปราสาทโคกงิ้ว"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การสำรวจศิลปกรรมภาพลายเส้นใบเสมาบ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๘,๙ และ ๑๑ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การสำรวจศิลปกรรมประเภทแกะสลักหินทรายบนทับหลัง โบราณสถานประเภท อโรคยาศาล..."กุฏิฤาษีโคกเมือง"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การสำรวจศิลปกรรมประเภทแกะสลักหินทรายบนทับหลัง โบราณสถานประเภท อโรคยาศาล..."กุฏิฤาษีหนองบัวลาย"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
Unseen ทางวัฒนธรรมอำเภอปักธงชัย ตอนที่ 2 กับ "หอไตรกลางน้ำ อีกหนึ่งความวิจิตรงดงามของวัดหน้าพระธาตุ
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ขบถผู้มีบุญ ร.ศ. ๑๒๐
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระนอนเมืองเสมา อายุเท่าไหร่ ?
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ “เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านบ้านพระยากำธรพายัพทิศ”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โครงการทดลองประกอบหินหล่น ในเดือนมิถุนายน2565
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) ที่ได้รับมติยอมรับให้เป็น "จีโอพาร์คโลกยูเนสโก"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
195 ปี เหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา คุณหญิงโม เป็นท้าวสุรนารี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ : การฝังศพสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่เมืองพิมาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
-