...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เนื่องในงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา นายวิเชต ลิ้มภักดี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ตำบลกู่สันตรันต์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
(วันเสาร์ที่ 04 มีนาคม 2566)
จำนวนผู้เข้าชม 8