ความรู้ทั่วไป


ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
img_cover

กระถางเผาเครื่องหอม
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

จานขนาดใหญ่ ใช้เทคนิคการฝังลาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

แจกันลายครามและเขียนสีบนเคลือบลายเกล็ดหิมะด้วยเทคนิคหมึกกล่องหน "สุมิยะจิกิ"
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

จานขนาดใหญ่เขียนลายซี่หวีสีสนิมและทองแดงบนพื้นสีขาว
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ผลหมาก ที่พบในแหล่งเรือจมในประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ปืนใหญ่ใต้ทะเลจันทบูร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ย้อนรอยเหตุการณ์ลักลอบงมโบราณวัตถุกลางอ่าวไทย ตอนที่ 1
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

กรณีลักลอบงมโบราณวัตถุเรือจมกลางอ่าว ตอนที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ประติมากรรมดินเผารูปเด็กออกจากหอยสังข์ (พระสังข์ทอง) ศิลปะอยุธยา
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทสมัยรัชกาลที่ ๕ ในความทรงจำของมิสแมรี โลวีนา คอร์ต มิชชันนารีชาวอเมริกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS))
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เครื่องดนตรีประกอบจังหวะที่พบในแหล่งเรือจม
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เพลงยาวเจ้าฟ้ากรมขุนกระษัตรานุชิตทรงปฏิสังขรณ์วัดอไภยทาราม บันทึกการปฏิสังขรณ์พระอารามครั้งใหญ่สมัยรัชกาลที่ ๑
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระดาบสผู้ตั้งชื่อเมืองอยุธยา
รายละเอียดเพิ่มเติม