for w3c

จำนวนผู้เข้าชม 157
(วันเสาร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 34
(วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566)

for w3c

ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู้ พิธีแรกนาขวัญกับเมืองสุพรรณบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม >
องค์ความรู้เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ
รายละเอียดเพิ่มเติม >
องค์ความรู้ ประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคลฉบับแรกความเรียง
รายละเอียดเพิ่มเติม >
วีดิทัศน์

นำชมหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ

สาธิตวิธีการอบฆ่าเชื้อ​เอกสารโบราณวัดประตูสาร​ จ สุพรรณบุรี​

เอกสารดาวน์โหลด

for w3c