...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คาถาโอม มณี ปัทเม ฮัม (Om Mani Padme Hum)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะมนุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน ๑๖ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ เมื่อวันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เครื่องหมายหยิน - หยาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กงล้ออธิษฐาน (Prayer Wheel)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ขอเชิญชวนเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕ โดยไม่เสียค่าเข้าชม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ขนมโมทกะ (Modak) ขนมที่พระพิฆเนศวรทรงโปรด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โครงการอบรมยุวชนพิพิธภัณฑ์ ปี ๒๕๕๖ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปทรงเครื่องปางป่าเลไลยก์ (Buddha Receiving Offerings from an Elephant and a Monkey (Parileyyaka))
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปนาคปรก (Buddha Sheltered by Naga Hood)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา (Phra Bhaisajyaguru Vaitoonprapha (Medicine Buddha))
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แผ่นหินสลักรูปเทวดานพเคราะห์ (Carved Stone Representing Nine Deities)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา1(Phra Bhaisajyaguru Vaitoonprapha (Medicine Buddha))
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปยืน (Standing Buddha Image)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แผ่นศิลาจำหลักพระพุทธรูปปางสมาธิ (Carved Stone Buddha Image in Meditation Posture)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ชุดพระราชอาสน์ (Set of Table and Chairs for Royalty)
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระชัยเมืองนครราชสีมา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จำนวน ๗ คน ฝึกประดิษฐ์งานฝีมือ (พวงมโหตร) โดยมีเจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ เป็นผู้ให้คำแนะนำ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
นักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา จำนวน ๒๐ คน เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ประเพณีเก่าแก่ที่น่ารู้ของจังหวัดนครราชสีมา : การแห่เทียนเข้าพรรษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

Messenger