...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดยางกวง
โบราณสถานที่ยังไม่ได้ประกาศขึ้นทะเบียน โบราณสถานในเขตจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดสะดือเมือง
โบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียน โบราณสถานในเขตจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดเชียงมั่น
โบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียน โบราณสถานในเขตจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กำแพงเมืองและคูเมืองเชียงใหม่
โบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียน โบราณสถานในเขตจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กำแพงเมืองและคูเมืองชั้นนอก
โบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียน โบราณสถานในเขตจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สัตตภัณฑ์ : พุทธศิลป์ถิ่นล้านนา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ผลการขุดทางโบราณคดีของบ้านเขียว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เวียงกุมกามกับลักษณะทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับหริภุญไชย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้เวียงกุมกามล่มสลาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การนับถือพุทธศาสนาและแนวคิดการวางผังเมืองของเวียงกุมกาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การศึกษาทางด้านปฐพีวิทยาของเวียงกุมกาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ลวดลายปูนปั้น ประติมากรรมในเวียงกุมกาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมเวียงกุมกาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัตถุชิ้นพิเศษ.. จากเพิงผาใกล้ถ้ำฤษีดอยสุเทพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เตรียมขุดแต่งศึกษา​วัดสามยอด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วิธีการตรวจสอบรอยแตกร้าวบนพื้นผิวของโบราณสถานและการเคลื่อนตัวของโครงสร้างโบราณสถาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดพระธาตุดอยกองมู
โบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียน โบราณสถานในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
โบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียน โบราณสถานในเขตจังหวัดลำพูน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดพระธาตุจอมกิตติ
โบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียน โบราณสถานในเขตจังหวัดเชียงราย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานในเขตจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ข่วงช้าง
โบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียน โบราณสถานในเขตจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ความสัมพันธ์ระหว่างเวียงกุมกาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานในเขตนครประวัติศาสตร์เชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แบบจำลองสามมิติโบราณ​สถาน​เมืองเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพความเสียหายของปูนฉาบองค์ระฆังของเจดีย์วัดล่ามช้าง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ขุดค้นศึกษากำแพงเมืองเชียงใหม่ชั้นนอก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
อาคารบอมเบย์เบอร์มาร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
-