...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ดาบน้ำลี้ฯ จากการค้นพบแหล่งถลุงเหล็กยุค 2,000 ปี สู่การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บ่อเกลือโบราณเมืองน่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
หลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีหมู่บ้านสันติภาพ 2 จังหวัดน่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กำแพงเมืองเชียงใหม่ ปราการแห่งล้านนา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เตาถลุงเหล็กของเมืองลองโบราณ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์วัดพระเจ้าดำ ร่องรอยสุโขทัยในล้านนา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เมืองโยนก นครในตำนานล้านนา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คืนชีพเตาถลุงเหล็กโบราณ 2 พันปี ด้วยงานโบราณคดีทดลอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พัฒนาการ การอนุรักษ์โบราณสถานเมืองเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การศึกษาแหล่งถลุงเหล็กโบราณบ้านแม่ลาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กำเนิดเวียงกุมกาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เมืองน่าน สมัยก่อนประวัติศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แม่โถ​ ร่องรอยแหล่งโลหกรรมของเมืองเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เมืองโบราณในแอ่งที่ราบเชียงราย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เมืองโบราณเวียงลอ
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดพระธาตุดอยกองมู
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดพระธาตุจอมกิตติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานในเขตจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานอุโบสถและเจดีย์วัดช่างฆ้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
อาคารบอมเบย์เบอร์มาร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ความสัมพันธ์ระหว่างเวียงกุมกาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานในเขตนครประวัติศาสตร์เชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แบบจำลองสามมิติโบราณ​สถาน​เมืองเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพความเสียหายของปูนฉาบองค์ระฆังของเจดีย์วัดล่ามช้าง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ขุดค้นศึกษากำแพงเมืองเชียงใหม่ชั้นนอก
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

Messenger