...

ด้านความรู้อื่นๆ
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานอุโบสถและเจดีย์วัดช่างฆ้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
อาคารบอมเบย์เบอร์มาร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ขุดค้นศึกษากำแพงเมืองเชียงใหม่ชั้นนอก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพความเสียหายของปูนฉาบองค์ระฆังของเจดีย์วัดล่ามช้าง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แบบจำลองสามมิติโบราณ​สถาน​เมืองเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานในเขตนครประวัติศาสตร์เชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ความสัมพันธ์ระหว่างเวียงกุมกาม
รายละเอียดเพิ่มเติม

Messenger