...

ติดต่อเรา
  • สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

  • address สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เลขที่ ๔๕๑ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • email fad_cm@finearts.go.th
  • phone ๐ ๕๓๒๒ ๒๒๖๒
  • fax ๐ ๕๓๔๐ ๙๐๗๒


ส่งข้อความถึงเรา