...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัฒนธรรมการทำกล่องหินที่แหล่งโบราณคดีบ้านวังประจบและนายเสียน หนึ่งในปริศนาที่ต้องช่วยกันขบคิด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การศึกษาพัฒนาการทางสังคมก่อนสมัยสุโขทัยในจังหวัดสุโขทัย: กรณีศึกษาพื้นที่เมืองเชลียง-ศรีสัชนาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ก่อนจะมาเป็นอุตรดิตถ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ท่อปู่พระยาร่วงและระบบชลประทานเมืองสุโขทัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พัฒนาการทางวัฒนธรรมก่อนสมัยสุโขทัยในจังหวัดพิจิตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานวัดพระพายหลวง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แหล่งเตาบึงวัดป่า
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พัฒนาการทางวัฒนธรรมก่อนสมัยสุโขทัยในจังหวัดตาก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานถ้ำนางทองกับรอยพระพุทธบาทสมัยสุโขทัย ที่ประดิษฐานไว้ในเมืองบางพาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ศิลปะถ้ำที่พบในแหล่งโบราณคดีเขากะไดม้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
หลักฐานทางโบราณคดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิจิตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แหล่งโบราณคดี โบราณสถานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แหล่งเตาเผาเครื่องถ้วยแห่งใหม่​ ที่จ.พิจิตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ที่เป็นสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัย
รายละเอียดเพิ่มเติม

Messenger