...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดชัยนาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพิมพ์ วัดส่องคบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดสองพี่น้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชัยนาท แห่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดโตนดหลาย โบราณสถานที่ปรากฎเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ในย่านภาคกลาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ร่องรอย อวโลกิเตศวร แห่งเมืองชัยนาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ประติมากรรมปูนปั้นลงรักปิดทอง ที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติตอน พระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์กรุณาพระมหากัสสปะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
อู่ตะเภา เมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดี ที่ชัยนาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แผ่นหินจำหลักภาพพระพุทธรูป ในวัฒนธรรมทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วิหารหลวงพ่อนาค ศาสนสถานบนเขาธรรมามูล จังหวัดชัยนาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพิมพ์ปางสมาธิ (พระหลวงปู่ศุข พิมพ์แจกแม่ครัว) แห่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
จารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพิมพ์ปางมารวิชัยและปางนาคปรก ประทับสามองค์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
องค์พระพุทธรูปยืนปูนปั้นทรงเครื่อง ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๒๑
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปปางห้ามพระแก่นจันทน์ แห่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Messenger